loading...

Historia


Kapela Goleniowska - to zespół instrumentalny o składzie: I skrzypce, II skrzypce - sekund, kornet B, kontrabas, bęben i akordeon oraz soliści i zespół śpiewaczy, założony przez instruktora mgr Tadeusza Pawłowskiego w październiku 1992 roku przy Goleniowskim Domu Kultury.

Do zespołu należą mieszkańcy Goleniowa i okolicznych miejscowości,w różnym wieku (najstarszy liczy sobie ponad 80 lat).

Pierwszy skład zespołu tworzyli:

I skrzypce - Zygmunt Brzeziński
II skrzypce - Kazimierz Gościewski
Klarnet - Stanisław Olejnik
Klarnet - Ryszard Bartoszewski
Klarnet - Albin Mikoda
Bęben - Zdzisław Mikołajczyk
Akordeon - Tadeusz Pawłowski
Soliści: - Wioletta Pokucińska

- Anna Wojtkiewicz

- Teresa Zarzycka

- Marek Kościuszkiewicz

Pierwszy koncert odbył się w grudniu 1992 roku w Bramie Wolińskiej, na który składały się polskie kolędy i pastorałki. Powtórzony był on w Szkole Podstawowej nr 2 i w kościele Św. Katarzyny.

Latem 1993 roku Kapela Goleniowska brała udział w uroczystościach gminnych Święta Ludowego i Dożynek przedstawiając na nich repertuar z różnych regionów Polski, z: lubelskiego, rzeszowskiego, wileńskiego, krakowskiego, wielkopolskiego, kaszubskiego itp.

W następnym roku dołącza do solistów Piotr Pazdan i Antonina Światek, Bronisław Igras - harmonista i poeta ludowy oraz Franciszek Dybus - kontrabasista, tworząc w ten sposób pełen skład zespołu.

W tym składzie kapela pracuje do 1999 roku, uczestnicząc systematycznie w różnych przeglądach rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich : ARA w Goleniowie, Ogólnopolski Turniej Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie, gdzie Zygmunt Brzeziński - skrzypek - dwukrotnie zajął I miejsce (w latach 1995, 1996) oraz II miejsce w 1997r. a Kazimierz Gościewski - skrzypek - zajął II miejsce w 1996r. i I miejsce w 1997r., Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej w Wolinie, gdzie Kapela Goleniowska otrzymała nagrodę, Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, Pyrzyckie Spotkania z Folklorem itp.

Kapela Goleniowska występowała również poza granicami naszego kraju: Niemcy, Białoruś (Grodno, Słonim) oraz Litwa ( Wilno).

W 1999 roku kapela przechodzi kryzys. Zmienia się skład zespołu. Wrzesień 1999 rok - Tadeusz Pawłowski - kierownik zespołu zwołuje nowych członków do kapeli. Są to:

Urszula Brzozowska - solistka i poetka ludowa
Ewa Boryszek - solistka i kronikarka
Krystyna Żelizko - solistka
Wincenty Kozak - II skrzypek
Eugieniusz Włodarczyk - I skrzypek

i wraz z pozostałymi członkami tj.:

Antonina Świątek - śpiewaczka ludowa
Wioletta Pokucińska - solistka
Franciszek Dybus - kontrabasista
Ryszard Skałecki - bębnista
Ryszard Bartoszewski - klarnecista
Albin Mikoda - kornecista

tworzy się nowy skład zespołu, który intensywnie pracuje nad repertuarem. Rok później przychodzi do kapeli

Teresa Mazurek - solistka

W roku 2001 odchodzą z zespołu


- Albin Mikoda,

- Antonina Świątek,

w 2003r.


- Ryszard Skałecki,

a w 2004 roku przychodzi

Julian Klimko - kornecista,
Mariusz Tarnożek - solista,

w 2005r.

Edward Stanek
- bęben,
Jerzy Mielniczuk - akordeonista,
Anna Dorosińska - solistka,
Henryka Dorosińska - solistka,
Jadwiga Swacha - solistka,

w 2006r.

Marian Grycz - klarnecista i solista.

w 2009r. na bębnie

Kamil Stanek                                - akordeonistaskaa

Zespół się rozrasta i dzieli na Kapelę ludową oraz na Zespół Śpiewaczy "Rutka", które działają do dziś.

w 2010r. z zespołu odchodzi 

Kamil Stanek.

W 2012r. do zespołu przychodzą:

Eugenia Grycz             - solistka, uczy się grać na bębnie

Bazyli Jagodnicki         - akordeonista

Janusz Jezierski          - Kontrabasista,

a odchodzą z zespołu:

Anna Dorosińska

Henryka Dorosińa

Roman Grycz.

W roku 2013 do zespołu zapisują się: 

Aneta Wojtala                 - solistka

Irena Piątkowska            - solistka

Ryszard Jacecko             - skrzypek, solista

a opuszcza zespół  Bazyli Jagodnicki.

Rok 2014 - do zespołu przychodzą:

Teresa Flisowska              - solistka

Romuald Olobry               - kontrabasista i solista

Krzysztof Kazimierczuk     - skrzypek

a odchodzi Ryszard Jacecko oraz umiera Eugeniusz Włodarczyk.

Rok 20215 - do zespołu przychodzi

Władysława Cyniak           - solistka

Rok 2016 - z zespołu odchodzą Janysz Jezierski i Julian Klimko.

rok 2017 - umiera Wincenty Kozak.

Rok 2019 - z zespołu odchodzi Wioletta Pokucińska.

Rok 2020 - do zespołu zapisuje się

Radosław Pawłowski          - komtrabasista

a odchodzi Romuald Olobry oraz umiera Edward Stanek.

Rok 2021 - pracę w zespole kończy:

instruktor Tadeusz Pawowski 

Radosław Pawłowski

Krzysztof Kazimierczuk.

Zatrudniamy nowego instruktora Ryszarda Zagórskiego - klarnecista, muzyk ludowy, instrumentalista. Prowadził do 2019 roku Kapelę Rycha w Nowogardzie.

Obecny skład zespołu:

Boryszek Ewa                    - solistk, kronikarka, opiekunka techniczna zespołu, uczy się gry na skrzypcach

Cyniak Władysława            - solistka

Flisowska Teresa                - solistka

Grycz Eugenia                   - solistka, uczy się gry na bębnie

Grycz Marian                     - solista, klarnecista, akustyk

Mazurek Teresa                 - solistka   

Mielniczuk Jerzy                - akordeonista, gospodarz

Pankiewicz Urszula            - solistka, gospodyni

Piątkowska Irena               - solistka, skarbnik

Swacha Jadwiga                - solistka, fotograf

Wojtala Aneta                   - solistka, gospodyni

Żwlizko Krystyna               - solistka

Rok 2022 z zespołu odchodzi solistka Irena Piątkowska a przychodzi Danuta Słupińska.

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia osiągnięć w poszczególnych latach


Osiągnięcia w roku 2022:


* Kapela Goleniwska wraz z Zespołem Śpiewaczym RUTKA zdobyła tytuł LAUREATA w Międzynarodowych Wielkanocnych Spotkaniach z Folklorem w Łobzie w kategorii - zespołu śpiewacze z kapelą.

* Zespół Śpiewaczy RUTKA zajął I miejsce w Międzynarodowych Wielkanocnych Spotkaniach z Folklorem w Łobzie w kategorii - zespół śpiewaczy a'capella.

* Ryszard Zagórski otrzymał III miejsce w kategorii - soliści w Międzynarodowych Wielkanocnych Spotkaniach z Folklorem w Łobzie.

Osiągnięcia w roku 2019:


- Kapela Goleniowska została laureatem Goleniowskich Prezentacji "RAZ na Ludowo" zdobywając I miejsce.

- Kapela Goleniowska została laureatem XXIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim zdobywając
I miejsce w kategorii - kapele ludowe

- Zespół Śpiewaczy RUTKA został laureatem XXIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim zdobywając
I miejsce w kategorii - zespoły śpiewacze z instrumentami. 

- Zespół Śpiewaczy RUTKA zajął prestiżowe III miejsce w V Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie

- Kapela Goleniowska zajęła I miejsce w konkursie Prezentacja Kapel Ludowych Województwa Zachodniopomorskiego w VIII Przeglądzie Kapel Ludowych podczas XXXII Barzkowickich Targów Rolnych AGRO Pomerania 2019

-Zespół Śpiewaczy RUTKA wrzaz z Kapelą Goleniowską zdobył I miejsce w XXV Konkursie Kolęd i Pastorałek w Goleniowie i otrzymał nominację do wzięcia udziału w XXVI Konkursie Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie

Osiągnięcia w roku 2018:


- Zespół Śpiewaczy RUTKA zajął I miejsce w przeglądzie Goleniowsie Prezentacje RAZ NA LUDOWO a Kapela Goleniowska zdobyła w tymże przeglądzie         miejsce II.

- Kapela Goleniowska na w VIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Leśnej "Swojskie Granie i Śpiewanie otrzymała nagrodę specjalną zajmując I miejsce.

- Zespół śpiewaczy RUTKA został laureatem  26 Festiwalu Grup Śpiewaczych ZIEMIA I PIEŚŃ w Szprotawie

- Tercet A'capella (Wioletta Pokucińska, Ewa Boryszek i Urszula Pankiewicz) został laureatem 26 Festiwali Grup Śpiewaczych ZIEMIA I PIEŚŃ w Szprotawie, oraz otrzymał Statuetkę Bukowego Liścia za wybitne walory artystyczne.

- Zespół Śpiewaczy RUTKA otrzymał nagrodę specjalną Filharmonii Szczecińskiej im. Mieczysława Karłowicza za najlepszą interpretację motywu "Skąd jestem" w IV Turnieju Muzyków Prawdziwych w Szczecinie. Nagrodą tą jest koncert w roku artystycznym 2018/2019 w Filharmonii Szczecińskiej.

Osiągnięcia w roku 2017:


- Kapela Goleniowska została laureatem Powiatowych Spotkań Miłośników Folkloru  "RAZ NA LUDOWO" zdobywając pierwsze miejsce a Zespół Śpiewaczy RUTKA zdobył  trzecie miejsce.
- Kapela Goleniowska zajęła I miejsce w kategorii: kapele w Transgranicznych Spotkaniach z Kulturą w Tychowie "Tychowo na Ludowo 2017"
- Kapela Goleniowska i Zespół Śpiewaczy RUTKA wzięły udział w 51 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym jako gość na zaproszenie Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.

Osiągnięcia w roku 2016:


- Zespół śpiewaczy RUTKA zdobył tytuł laureata a Kapela Goleniowska otrzymała wyróżnienie w Powiatowych Spotkaniach Miłośników Folkloru "RAZ NA LUDOWO"

- Zespół Śpiewaczy RUTKA został laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie i tym samym dostał nominację do Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów w Bydgoszczy.

- Kapela Goleniowska została laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Szczecinie i otrzymała nominację do Galowego Koncertu "Talent 2016" w Szczecinie.

- Kapela Goleniowska została laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych "TALENT 2016r." w Szczecinie.

- Kapela Goleniowska została laureatem XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych "ZIEMIA I PIEŚŃ" w Szprotawie w kategorii "Zespół Śpiewaczy z instrumentem".

- Zespół Śpiewaczy RUTKA został laureatem XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Grup Śpiewaczych "ZIEMIA I PIEŚŃ" w Szprotawie w kategorii "Zespół Śpiewaczy accapella".

- Zespół Śpiewaczy RUTKA zajął I miejsce w kategorii "Zespoły Śpiewacze Accapella" w przeglądzie XX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim.

- Zespół Śpiewaczy RUTKA został wyróżniony w 17 Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów we Włocławku w kategorii Zespóły Folklorystyczne Pieśni i Tańca.

Osiągnięcia w roku 2015:


- Kapela Goleniowska została nagrodzona i otrzymała bon pieniężny w  przedlądzie zespołów i kapel ludowych "Raz na Ludowo"
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" została nagrodzony i otrzymał bon finansowy w przeglądfzie zespołów i kapel ludowych "Raz na Ludowo"
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" zdobył III miejsce w Szczecineckim Festiwalu Folklorystycznym

Osiągnięcia w roku 2014:


- Zespół śpiewaczy RUTKA został laureatem Lipiańskich Spotkań z żywą kulturą ludową Pomorza Zachodniego - Folklor Przywieziony z Kaszub i otrzymał za zajęcie I miejsca nagrodę główną Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
- Kapela Goleniowska została wyróżniona w Lipiańskich Spotkaniach z żywą kulturą ludową Pomorza Zachodniego - Folklor Przywieziony z Kaszub nagrodą Burmistrza Lipian Krzysztofa Boguszewskiego
- Urszula Brzozowska została wyróżniona w Lipiańskich Spotkaniach z żywą kulturą ludową Pomorza Zachodniego - Folklor Przywieziony z Kaszub.
- Zespół śpiewaczy RUTKA w kategorii Zespoły Śpiewacze z Kapelą Ludową XVIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej im. Jana Iwaszczyszyna w Kamieniu Pomorskim zdobył GRAND PRIX - najważniejszą prestiżową nagrodę.
- Kapela Goleniowska zdobyła II miejsce w kategorii Kapele ludowe w XVIII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim

Osiągnięcia w roku 2013:


-Kapela Goleniowska została laureatem przeglądu "Raz na ludowo 2013r." w kategorii Kapele Ludowe oraz uzyskała nominację do wzięcia udziału w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego (tematyka - pieśni Kresów Wschodnich)
-Zespół Śpiewaczy "RUTKA" został laureatem przeglądu "Raz na ludowo 2013r." w kategorii Zespoły Śpiewacze oraz uzyskał nominację do wzięcia udziału w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego (tematyka - pieśni Kresów Wschodnich)
- Solistka Wioletta Pokucińska została wyróżniona w przeglądzie "Raz na ludowo 2013r." w kategorii Śpiew Solo i uzyskała nominację do wzięcia udziału w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego (tematyka - pieśni Kresów Wschodnich)
- Wioletta Pokucińska zdobyła I miejsce w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego - Folklor Przywieziony z Kresów i otrzymała nagrodę Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie + statuetkę nagrody głównej spotkań.
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" zdobył III miejsce w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego - Folklor Przywieziony z Kresów i otrzymał nagrodę Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Osiągnięcia w roku 2012:


- Kapela Goleniowska została laureatem przeglądu "Raz na ludowo 2012r." w kategorii Kapele Ludowe
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" został wyróżniony w przeglądzie "Raz na ludowo 2012r." w Kategorii Zespoły Śpiewacze
- Wioletta Pokucińska została wyróżniona w przeglądzie "Raz na ludowo 2012r." w kategorii Śpiew Solo
- Urszula Brzozowska została wyróżniona w przeglądzie "Raz na ludowo 2012r." w kategorii Śpiew Solo
- Kapela Goleniowska zajęła II miejsce w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego i otrzymała nagrodę Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" zdobył nagrodę Starosty Powiatu Pyrzyckiego Wiktora Tołoczki w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego.
- Solistka Wioletta Pokucińska zdobyła nagrodę Burmistrza Lipian Krzysztofa Boguszewskiego w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego.
- Solistka Urszula Brzozowska otrzymała wyróżnienie w Lipiańskich Spotkaniach z Żywą Kulturą Ludową Pomorza Zachodniego.
-Zespół Śpiewaczy "RUTKA"zdobył I miejsce w Festiwalu Muzyki Ludowej podczas imprezy "Stepnickie Spotkania z Folklorem 2012.
-Kapela Goleniowska otrzymała wyróżnienie w Festiwalu Muzyki Ludowej podczas imprezy "Stepnickie Spotkania z Folklorem 2012.
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" w III Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Przegląd Zespołów Śpiewaczych, zdobył ZŁOTĄ MALWĘ i nagrodę finansową ufundowaną przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim
- Anna Dorosińska w III Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Konkurs na przyśpiewkę dożynkową otrzymała ZŁOTĄ MALWĘ i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Gminę Drawsko Pomorskie
- Kapela Goleniowska w III Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Przegląd Kapel Ludowych otrzymała SREBRNĄ MALWĘ i nagrodę finansową ufundowaną przez Gminę Drawsko Pomorskie
- Wioletta Pokucińska w III Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Konkurs na przyśpiewkę dożynkową otrzymała SREBRNĄ MALWĘ i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Gminę Drawsko Pomorskie
- Urszula Brzozowska w III Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Konkurs na przyśpiewkę dożynkową otrzymała BRĄZOWĄ MALWĘ i nagrodę rzeczową ufundowaną przez SKOK (Oddział w Drawsku Pomorskim)
- Kapela Goleniowska w III Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Przegląd Widowisk Obrzędowych otrzymała BRĄZOWĄ MALWĘ i nagrodę finansową ufundowaną przez Gminę Drawsko Pomorskie

Osiągnięcia w roku 2011:


- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" został laureatem prezentacji "Raz na ludowo 2011r."
- Wioletta Pokucińska jako solistka otrzymała wyróżnienie w prezentacjach "Raz na ludowo 2011r.".
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" w II Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Zespoły Śpiewacze, zdobył nagrodę GRAND PRIX
- Kapela Goleniowska w II Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii widowisko obrzędowe (dożynki), zdobyła ZŁOTĄ MALWĘ
- Kapela Goleniowska w II Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Kapele Ludowe, zdobyła BRĄZOWĄ MALWĘ
- Wioletta Pokucińska w II Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Przyśpiewka Dożynkowa, zdobyła ZŁOTĄ MALWĘ
- Anna Dorosińska w II Drawskim Jarmarku Folkloru, w kategorii Przyśpiewka Dożynkowa, zdobyła BRĄZOWĄ MALWĘ
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" otrzymał wyróżnienie w XVII Zachodniopomorskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w kategorii: Zespoły wokalne dzieci, młodzieży i dorosłych.
- Urszula Brzozowska otrzymała III nagrodę w XVII Zachodniopomorskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w kategorii: soliści - młodzież i dorośli

Osiągnięcia w roku 2010:


- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" uzyskał II miejsce w Wojewódzkich Spotkaniach ze Współczesną Sztuką Ludową w Lipianach 2010r. i otrzymał nagrodę pieniężną Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie - 700zł
- Urszula Brzozowska jako solistka została wyróżniona nagrodą Dyrektora Banku Spółdzielczego w Lipianach (pakiet kosmetyków)
- Zespół Śpiewaczy "RUTKA" zajął I miejsce w kategorii ZESPOŁY ŚPIEWACZE XIV Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim

Osiągnięcia w roku 2009:


- Kapela Goleniowska została laureatem przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA 2009r.w kategorii "kapele ludowe"
- Zespół śpiewaczy "Rutka" został laureatem przeglądu Amatorskiego ruchu Artystycznego ARA 2009r.w kategorii "zespoły śpiewacze bez akompaniamentu"
- Urszula Brzozowska i Anna Dorosińska zostały laureatkami Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA 2009r. w kategorii "śpiew solo"
- Zespół Śpiewaczy "Rutka" uzyskał tytuł laureata (1 miejsce w swojej kategorii) na XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych - Lipiany 2009 i otrzymał -statuetkę- nagrodę Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
-Kapela Goleniowska uzyskała tytuł laureata (2 miejsce w swojej kategorii) na XXIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych - Lipiany 2009 i otrzymała -srebrne drzewko- nagrodę Dyrektora Banku Spółdzielczego w Lipianach.

Osiągnięcia w roku 2008:


- Zespół śpiewaczy "Rutka" został laureatem przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA 2008r.
- Kapela Goleniowska 17 maj 2008r.- wyróżnienie na przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA 2008r.
- Anna Dorosińska - wyróżnienie na przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA 2008r.
- Urszula Brzozowska - wyróżnienie na przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego ARA 2008r.
- Zespół Śpiewaczy "Rutka" zdobył główną nagrodę Dyrektora Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie na XXIII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych - Lipiany 2008r.
- III miejsce w kategorii Zespoły Śpiewacze w VII Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej w Kamieniu Pomorskim

Osiągnięcia w roku 2007:


- Nominacje Kapeli Goleniowskiej do nagrody Barnima 2006,
- Wyróżnienie w Wojewódzkim Przeglądzie Amatorskiego Pucharu Artystycznego otrzymała Kapela Goleniowska za podtrzymywanie gasnącej tradycji kapel weselnych,
- Wyróżnienie w przeglądzie ARA za tradycyjne wykonanie pieśni ludowych otrzymał Zespół Śpiewaczy "Rutka",
- udział w III Ogólnopolskich Prezentacjach Artystycznych Zespołów Śpiewaczych i Kapel "Podarunek Królowej Jezior",
- III miejsce w I Festiwalu Piosenki Strażackiej w Przybiernowie uzyskała Kapela Goleniowska,
- Zespół Śpiewaczy "Rutka" uzyskał tytuł laureata w swojej kategorii na XXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych - Lipiany 2007
- Kapela Goleniowska otrzymała nagrodę specjalną "Brązowy Liść" - Lipiany 2007
- Mariusz Tarnożek został laureatem w kategorii "Soliści" w W. P. - Lipiany 2007
- Urszula Brzozowska otrzymała wyróżnienie w kategorii "Soliści" w W. P. - Lipiany 2007
- udział w 41 Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Osiągnięcia w roku 2006:


- Zespół Śpiewaczy "Rutka" został laureatem Rejonowego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Goleniowie
- Kapela Goleniowska otrzymała wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie Autorskiego Ruchu Artystycznego w Goleniowie
- Urszula Brzozowska została laureatką Rejonowego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Goleniowie w kategorii Śpiewacy Ludowi
- Zespół Śpiewaczy "Rutka" otrzymał wyróżnienie w kategorii Kapel Instrumentalno-wokalnych w XXI Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych w Lipianach
- Zespół Śpiewaczy "Rutka" otrzymał wyróżnienie w X Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej "Nasze Dziedzictwo"
- Zespół Śpiewaczy "Rutka" zdobył srebrną Malwę w XIX Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim w kategorii "Zespoły śpiewacze" i nagrodę finansową ufundowaną przez Starostwo powiatowe w Drawsku Pomorskim
- Kapela Goleniowska zdobyła brązową malwę w XIX Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim w kategorii "Kapele" i nagrodę finansową ufundowaną przez pana Andrzeja Kaczyńskiego
- Anna Dorosińska zdobyła srebrną malwę w XIX Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w Drawsku Pomorskim w kategorii "Przyśpiewka o Drawsku" i nagrodę finansową ufundowaną przez gminę Drawsko Pomorskie
- Urszula Brzozowska otrzymała wyróżnienie i nagrodę w kategorii Solistów Ludowych XXI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych w Lipianach.

Osiągnięcia w roku 2005:


- Wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Instrumentalistów i Gawędziarzy w Goleniowie
- Wyróżnienie w kategorii Kapel Ludowych w XX Jubileuszowym Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych w Lipianach
- Udział w Przeglądzie Zespołów Ludowych w Przybiernowie
- Udział w Festiwalu Hanzatlantyckim w Goleniowie
- Udział w XVIII Prezentacjach Folklorystycznych Pomorza Środkowego w kategorii Kapela Ludowa
- Udział w Eliminacjach XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Goleniowie
- Urszula Brzozowska zdobyła wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Instrumentalistów i Gawędziarzy w Goleniowie

Osiągnięcia w roku 2004:


- Wyróżnienie w rejonowym przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Goleniowie
- Udział w XIX Wojewódzkim Przeglądzie Muzycznych Zespołów Folklorystycznych i Gawędziarzy Ludowych w Lipianach
- Wyróżnienie w X Zachodniopomorskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Goleniowie
- Urszula Brzozowska otrzymała wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Goleniowie
- Urszula Brzozowska została wyróżniona w X Zachodniopomorskim Konkursie Kolęd i Pastorałek w Goleniowie

Osiągnięcia w roku 2003:


- Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą
- Urszula Brzozowska otrzymała wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Goleniowie

Osiągnięcia w roku 2002:


- Urszula Brzozowska zdobyła wyróżnienie w Rejonowym Przeglądzie Zespołów Ludowych, Instrumentalistów i Gawędziarzy w Goleniowie

Osiągnięcia w roku 1997:


- Ogólnopolski Turniej Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie - Kazimierz Gościewski zajął I miejsce a Zygmunt Brzeziński zajął II miejsce w grze solowej na skrzypcach

Osiągnięcia w roku 1996:


- Ogólnopolski Turniej Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie - Zygmunt Brzeziński zajął I miejsce a Kazimierz Gościewski zajął II miejsce w grze solowej na skrzypcach

Osiągnięcia w roku 1995:


- Ogólnopolski Turniej Instrumentalistów Ludowych w Gryfinie - Zygmunt Brzeziński zajął I miejsce w solowej grze na skrzypcach
2006 © Kapela Goleniowska i Zespół Śpiewaczy Rutka. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z ciasteczek.